CEF Oșorhei

INFRADOORS S.R.L.

Despre CEF 

Societatea INFRADOORS S.R.L  a fost înființata in anul 2010 numai din capital străin având ca scopul producerea de energie regenerabila, prin construirea unui parc fotovoltaic.

Centrala electrica fotovoltaica este construita in comuna Livada de Bihor, județul Bihor in partea de vest a României, la 13 km de orașul Oradea. Proprietățile din împrejurimii sunt folosite pentru producția agricola, dar si zona de locuit. Accesul la CEF este constituit de un drum de exploatare agricola. Conexiunea la internet este disponibilă la fata locului pentru conducerea adecvata a comenzilor de la distanta si supravegherea centralei.

Puterea instalata a CEF Salonta este de 2,99 MW, generând anual o cantitate de energie de aproximativ 3500 MW. Parcul fotovoltaic a fost pus in funcțiune in 2013.

Impactul asupra mediului este minim, in urma dezmembrării centralei fotovoltaice nu rezulta deșeuri, structura putând fi refolosita, iar terenul utilizat poate fi redat circuitului agricol.

Licența de Producător: nr. 1380 / 18.10.2013

Acreditare Certificate Verzi: Decizia 3001 / 18.10.2013

Legislație

  1. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
  1. Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile ( PNAER) – București 2010
  1. Legea 123/2012 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale
  1. Hotărârea nr.90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public

Raportări – ANRE

ANUL 2014: S-au întocmit și depus toate raportările asociate licenței de producător, precum și restul de raportări obligatorii, către instituțiile menționate mai sus.

ANUL 2015: S-au întocmit și depus toate raportările asociate licenței de producător, precum și restul de raportări obligatorii, către instituțiile menționate mai sus.

ANUL 2016: S-au întocmit și depus toate raportările asociate licenței de producător, precum și restul de raportări obligatorii, către instituțiile menționate mai sus.

ANUL 2017:  S-au întocmit și depus toate raportările asociate licenței de producător, precum și restul de raportări obligatorii, către instituțiile menționate mai sus. In 1/2017 s-a depus cererea radiere din REMIT. 

ANUL 2018: In curs de realizare.

Persoana responsabila de raportările către ANRE, OPCOM, TRANSELECTRICA, operatorul de rețea etc. este Groza Roxana-Mihaela, contact: +4 0721 201 063, roxana.mihaela.paun@gmail.com

INFRADOORS S.R.L

str. 1 Decembrie, nr. 7

Municipiul Salonta

jud. Bihor

Romania

Calbu Sonia – Facility manager

+4 0757 087 176

calbu@dravusinvestment.cz